Share Preset Lightroom màu Film giống VSCO A6 đẹp

2

Preset Lightroom màu Film giống VSCO A6 được Chinh Le chia sẻ (Blend & Retouch), mình xin phép được chia sẻ lại trên Website Công Thức Màu.

Anh em down về, điều chỉnh Temp và Exposure cho phù hợp với hình của các bạn là ok.

Tải Preset Lightroom

Tải Prset Lightroom (VSCO A6)

Nguồn: Blend & Retouch

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here