Giới thiệu

Công Thức Màu (CTM) được thành lập ngày 23/3/2017,  là công đồng chia sẻ các công thức chỉnh sửa ảnh VSCO, Analog… đẹp nhất, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa màu.